cover

 

Söker du psykoterapi?

Upplever du oro eller ångest? Känner du dig nedstämd, orkeslös, stressad eller upplever du relationella svårigheter? Känns det som att du har fastnat och inte vet hur du ska ta dig vidare? Kanske finns det en specifik erfarenhet som har påverkat dig negativt eller så vet du inte.

Sökorsaken för psykoterapi kan variera. Jag är legitimerad psykolog och verksam på Kastellgatans psykologmottagning i Linnéstaden, Göteborg. Mitt arbete är främst inriktat på individuella terapier och kontakten kan variera mellan några enstaka samtal till längre terapier beroende på din sökorsak. 

Psykoterapi syftar till att öka din självkännedom, utveckla nya sätt att möta och hantera inre upplevelser och därigenom möjliggöra långsiktig förändring.